Kezdőoldal

Névadónk

Iskolánk

Munkaközösségünk

Diákok

Képtár

Tanév szerkezet

Történelem

Szakok

Venczel József Szakközépiskola Csíkszereda         
        Iskolánk 1997-ben vette fel a csíkszeredai születésű Venczel József (1913-1972) társadalomkutató nevét.

Venczel József munkásságát a Magyar Örökség és Európa Egyesület 2012. szeptember 22-én a Magyar Örökség díjjal tüntette ki, s ezzel Venczel József neve bekerült a magyarság Láthatatlan Szellemi Múzeumának tagjai közé.

 Dr. Venczel Józsefnek, a csíkszeredai Faipari Iskola névadójának emlékére, az iskola ráérdemesült tanulóinak anyagi támogatására, leszármazottai-gyermekei Venczel-emlékdíj címen emlékdíjat alapítanak. A Venczel-emlékdíj az iskola szakterületén a három legjobb eredményt elért diákot kívánja jutalmazni minden tanévben.


Az iskola rövid története

 Országosan elfogadott típusterv alapján  1972-1974 között épült fel iskolánk mai épülete, amely akkor Csíkszereda legmodernebb épülete volt.

A csíki faipari képzés gyökerei 1855-re nyúlnak vissza. Csíkszeredában a modern faipari szakképzés azonban 1947-ben kezdődött. Ekkor 21 tanulóval alakult meg a Faipari Szakközépiskola a mai Márton Áron Főgimnázium balszárnyában. Ugyanott kezdte meg párhuzamosan működését az Erdészeti Műszaki Középiskola, összevonására 1961-ben került sor Erdészeti Iskolaközpont elnevezéssel. Az oktatás magyar nyelven történt, erdész, erdőkitermelő és fafeldolgozó szakokon.

Az Erdészeti Minisztérium 1963-ban váratlanul megszüntette az Erdészeti Iskolaközpontot és 1971-ben 580 tanulóval újraindult a faipari szakoktatás Csíkszeredában, amely időközben Hargita megye központja lett.


 Iskolánk  jelenlegi helyzete

A 2020-2021-es tanévben, iskolánkban, 20 osztályban 490 diák tanul különböző oktatási formákban (nappali tagozat - szakközépiskola, -szakiskola, esti tagozat, posztliceális képzés), illetve különböző szakokon (élelmiszeripar, erdészet, faipar, vegyész laboráns, kertészet, pék). Az oktatás nyelve minden osztályban a magyar.

        Fontos itt megjegyeznünk, hogy élelmiszeripari oktatást a csíki térségben csak mi biztosítunk, magyar nyelvű erdész technikus képzésben pedig az egyetlenek vagyunk az egész régióban.

Iskolánk épülete európai uniós és állami társfinanszírozásban teljes energetikai felújítás alatt van.


Eredményeink, sikereink

A Venczel József Szakközépiskola több projektkezdeményezéshez is csatlakozott az utóbbi években. Ezek közül fontos megemlíteni az Erasmus uniós programban való részvételt, amelynek keretén belül németországi diákok és iskolánk tanulói cserélik ki tapasztalataikat.

Ugyancsak a tanulók ismereteinek és tapasztalatainak a bővítését szolgálja a Határtalanul program, amely lehetővé teszi, hogy számos magyarországi iskolába, településre ellátogathassanak a diákjaink, ezzel is gyarapítva szakmai  fejlődésüket.

Az iskolánk bekapcsolódott a tanügy-minisztérium által kezdeményezett Rose programba is, amely a diákok érettségire való  felkészülését segíti elő.

Emellett a Venczel József iskola tanulói minden évben sikeresen vesznek részt szakmai versenyeken és tanulmányaik befejezésével többségük kiválóan integrálódik a hazai munkapiacon.

Számos diákunk továbbtanul többnyire az erdészeti, élelmiszeripari és kémia mérnöki vagy technikusi szakon.

       
      

Vélemények iskolánkról

Bálint Gabriella, iskolaigazgató: A Csíkszeredai Venczel József Szakközépiskola nem a tökéletes iskola, de sok tanár, diák számára az a hely ahová szívesen bejár, az a hely ahol a szülő biztonságban tudja gyermekét, a diákok  a felnőtt életre készülve a társadalmi beilleszkedéshez szükséges ismeretek elsajátítása mellett szakmát tanulva megteremtik saját megélhetésük alapjait.


Domokos Erika, iskolánk kémia szakos tanára: Iskolánk pedagógusaként azon munkálkodom, hogy a rám bízott gyermekekben - megfelelő megértéssel, ráérzéssel, emberi hozzáállással - segítsem felismerni és tudatosítani saját emberi értékeiket, ezáltal keltve életre azt a fejlődési folyamatot, amely hozzásegíti a fiatalokat egy kiegyensúlyozott, boldog felnőttkor eléréséhez.


György Dávid, XII.C osztályos tanuló: Büszke vagyok az iskolámra, hiszen nem csak tudást kaptam, hanem nevelést is. Neveltek az életre. Tanáraimnak, osztályfőnökömnek nem tudom megköszönni azt a gondviselést, szeretetet, törődést, amit kaptam. Nagyon sok lehetőséget tárt fel az iskola előttem a tanulmányaim szempontjából, sok támogatást kaptam. Mint egy második otthon, olyan  ez az iskola. Ami különösen megfogott az a családias, baráti hangulat, amely kiszínezte napjaimat. Tudásnak sem volt hiánya, büszke vagyok arra, amit megtanultam, és amit magaménak tudhatok. Megerősített gyermekkori álmomban, hogy képes vagyok rá … Összefoglalva mindezt, menő Venczelesnek lenni.Tőke Ervin, iskolánk volt diákja: A középiskolai évek minden fiatal életében meghatározó jelleggel bírnak. Úgy gondolom, hogy a Venczel József Szakközépiskolában szolgálatot teljesítő tanárok nagyban hozzájárulták ahhoz, ami ma lehetek és ezért hálás vagyok az alma materemnek . Ha átnézzük azokat a szakokat, amelyeket ma is tanítanak ebben az intézményben, akkor világossá válik, hogy az új világ emberének erre van szüksége igazán a folyamatosan fejlődő technológiák mellett, mármint a természet közeli gondolkodásra és az emberteremtő képességének a támogatására.