Kezdőoldal

Névadónk

Iskolánk

Munkaközösségünk

Diákok

Képtár

Tanévszerkezet

100 éve született iskolánk névadója

Magyar Örökség Díj

Venczel-emlékdíj

Magyar Örökség Díj


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS 

        2012. szeptember 22-én, Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében sor került a Magyar Örökség díj hatvannyolcadik díjátadó ünnepségére. Ezen a fenséges díjátadási ünnepségen, amely a Himnusz akkordjaival kezdődött, és amelyet Hámori József professzor úr, a Magyar Örökség-díj Bírálóbizottságának elnöke nyitott meg, hét Magyar Örökség oklevelet osztottak ki, magyar örökségnek nyilvánították többek között Venczel József erdélyi társadalomkutató munkásságát.
        Venczel József rövid, de tartalmas életpályáját és fáradhatatlan tevékenységét Dr. Székely András Bertalan művelődésszociológus, kisebbség-kutató ismertette rövid méltatásában. Kihangsúlyozta, hogy Venczel József volt a két világháború közötti erdélyi magyar szociológia, társadalom- és művelődéspolitika egyik legkiemelkedőbb egyénisége. Benkő Samu akadémikus szerint benne a „magyar művelődés egyik legmarkánsabb, ellentmondásosságában is jelentős életművet kigyöngyöző alkotóját” tisztelhetjük., Egy másik jeles kortársa joggal nevezte Apáczai Csere János-i tettnek, amit a népéért a sajnálatosan rövid termékeny életszakaszban felmutatott. Egész tevékenységében az önismereti, hungarológiai indíttatású kutatás szociális, művelődési és értelmiségnevelő programmal párosult. A tudomány nála sohasem öncél volt, hanem a cselekvést megalapozó eszköz, amely mellé még egy nagyon tiszteletre méltó alapállás, küldetéstudat adta a többletet. Felfogásában a művelődéspolitika egyenértékű a gazdaságpolitikával, elsődleges célja a nemzetvédelem. Élete során össze tudta egyeztetni a megőrizve haladást, a cselekvést és a hagyománytiszteletet: a család, a faluközösség, az iskola, az egyház, a civil szerveződések, a nemzet, vagyis az elsődleges és másodlagos közösségek szerepének a párhuzamos szem előtt tartása, a társadalmi szolidaritás kereszténydemokrata alapelve mind-mind átszövi Venczel gondolati és gyakorlati rendszerét. Transzilvanizmusában mindez jól megfért az együtt élő népek és hitvallások tiszteletével.
        Az elhangzottak után Dr. Benkő Samu átadta a díjakat (egy eredeti oklevelet, egy másolatot, valamint két aranyjelvényt) Fikker Éva Máriának, Venczel József legidősebb lányának és Mihály Gézának, a csíkszeredai Venczel József Szakközépiskola igazgatójának. A díj kihirdetése előtt az egybegyűltek meghallgathatták az iskola volt diákjának, a pusztinai Kovács Krisztián moldvai csángó népi énekesnek az előadását is.