Kezdőoldal

Névadónk

Iskolánk

Munkaközösségünk

Diákok

Képtár

Tanév szerkezet

Történelem

SzakokIskolánkról röviden

    A faipari képzésnek nagy múltja van Csíkszeredában, gyökerei 1855-re nyúlnak vissza. Iskolánk 1947-ben jött létre Faipari Mûszaki Középiskola néven a mai Márton Áron Fõgimnázium épületében,  majd 1961-ben egyesült az Erdészeti Mûszaki Középiskolával, amely 1955-ben költözött Csíkszeredába Kézdivásárhelyrõl. 1963-ban az akkori hatalom megszüntette a csíkszeredai oktatást A fafeldolgozó osztályokat Brãneşti-re (Ilfov megye), az erdészeti osztályokat Görgényszentimrére (Maros megye) helyezték át. 

   1971-ben kezdték építeni iskolánk mai épületegyüttesét, melyet 1976-ban adtak át 1-es sz. Líceum néven. Az oktatás román és magyar  nyelven folyt, a szaktantárgyakat hivatalosan románul tanították. Fokozatosan, az 1980-as évek közepére, az iskola román tannyelvû intézménnyé vált, csak a szaklíceumi osztályokban volt évfolyamonként egy-egy vagy fél-fél magyar tannyelvû osztály. Az 1989-es események után átalakult az oktatás, szülõk, diákok és tanárok kérésére elindult a többnyire magyar nyelvû szakképzés, de több évig voltak még olyan osztályok, amelyekben román nyelven folyt az oktatás. Iskolánk új neve: Erdészeti- és Faipari Iskolaközpont lett. A késõbbiekben, alkalmazkodva a munkaerõpiac követelményeihez, a faipari és erdészeti oktatás kiegészült élelmiszeripari, környezetvédelmi és kémiai laboráns osztályokkal.

    1996-ban iskolánk felvette Csíkszereda szülöttjének, a szociológus, falukutató Venczel Józsefnek a nevét, akinek jelmondata: "Ki innen származik, és a nép fia, egy életen át hordozza és bizonyítja Csík százados emberformáló hagyományait." Domokos Pál Péter így méltatta: "Alázatossággal, becsülettel és vallásosságával népe megbecsüléséért cselekedett kezdettõl fogva. Minden lépése a népéért való volt, minden akarata, minden szándéka, hogy valamiképpen segítsen." Munkaközösségünk Venczel Józseffel együtt vallja: "Örök, fiatal vállakról soha le nem szakadó teher az, hogy a szellemi életben utat keresõknek még érõfélben kell sorsukká váló munkaterületet, alkotókedvük számára tárgyat és formát választaniuk."Munkaközösségünk Venczel Józseffel együtt vallja:
"Örök, fiatal vállakról soha le nem szakadó teher az, hogy a szellemi életben utat keresõknek még érõfélben kell sorsukká váló munkaterületet, alkotókedvük számára tárgyat és formát választaniuk."